Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen

Wij houden van bepaalde mensen, niet om het goede dat zij ons gedaan hebben, maar om het goede dat wij hen gedaan hebben.

Terugbetalingen

Doordat ik lid ben van EUFOM betalen sommige mutualiteiten een deel van de kosten terug. Vraag inlichtingen bij uw mutualiteit.

Ook een heel aantal verzekeringsmaatschappijen hebben een akkoord met deze beroepsvereniging (EUFOM), waarbij de kosten van een acupunctuurbehandeling deels terugbetaald kan worden.

De meeste ziekenfondsen geven een gedeeltelijke terugbetaling van homeopathische, antroposofische geneesmiddelen en/of raadplegingen, osteopathie, chiropraxie en acupunctuur. Deze terugbetaling behoort niet tot het wettelijk verplichte pakket van de ziekenfondsen. Dat betekent dat elke regionale federatie (de lokale afdeling van elke ziekenfonds) autonoom kan beslissen over een eventuele terugbetaling, het percentage en de maximale som per jaar, per persoon en per gezin.

 
OZ Onafhankelijk Ziekenfonds

 

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds betaalt je tussenkomsten voor behandelingen bij een acupuncturist. Concreet ontvang je een terugbetaling van 5 x 10 € per sessie. 

 
VNZ Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betaalt 5 x 10 € per sessie terug.

 
NZVL Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

 

Betaalt 5 x 10 € per sessie terug.

 
Partena Ziekenfonds

 

Partena Ziekenfonds biedt voor acupunctuur een tussenkomst van 10 € per sessie met een maximum van 60 euro per kalenderjaar per gezinslid.

 
Liberale Mutualiteit

 

Raadpleeg je een acupuncturist, dan ontvang je een tussenkomst van 10 euro per sessie. Voor een therapie geldt een beperking van 6 raadplegingen per jaar.

 

Kas voor Geneeskundige Verzorging

 

van de NMBS Railcare 4 x 10 €