Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen

Wij houden van bepaalde mensen, niet om het goede dat zij ons gedaan hebben, maar om het goede dat wij hen gedaan hebben.

Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van een behandelmethode die stamt uit de traditionele Chinese Geneeswijze. Hierbij worden naalden op zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam gestoken. De methode bestaat al meer dan 3500 jaar en is nauw verbonden met Chinese filosofie. Sinds de bronstijd worden metalen naalden gebruikt. Voor die tijd gebruikte men naalden van steen.

Naast de klassieke acupunctuur met naalden, bestaat ook elektro-acupunctuur, waarbij er een zwakke elektrische stroom door de naalden loopt, en laser acupunctuur, waarbij geen naalden worden gebruikt, maar men een lage intensiteit laserlicht op de gebruikelijke plaatsen straalt.

 

Needles

Verder bestaat er nog de ooracupunctuur waarbij naaldjes ook nog langer ter plaatse blijven.

Traditionele acupunctuur, zoals ze nu toegepast wordt, bestaat uit het inbrengen van roestvrijen naalden in verschillende delen van het lichaam.

Bij moderne toepassing kan eventueel een laagfrequente wisselstroom op de naalden aangebracht worden om een grotere stimulatie te geven.

In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van acupunctuurpunten gebruikt.

 

 

Traditionele Chinese geneeswijze is gebaseerd op (onder meer) de volgende uitgangspunten:

  • Levensenergie (chi of qi) circuleert door 14 kanalen, meridianen genoemd, die vertakkingen hebben naar alle organen en lichaamsfuncties. Het is langs deze meridianen dat de lichaamsenergie het organisme doorkruist. Door de stimulatie van specifieke acupunctuurpunten op de verschillende meridianen, meestal door middel van steriele naalden, probeert men het herstel van het evenwicht in het lichaam te herstellen. 
  • Ziekte wordt toegeschreven aan een uit het evenwicht zijn of storing van chi.