Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen

Wij houden van bepaalde mensen, niet om het goede dat zij ons gedaan hebben, maar om het goede dat wij hen gedaan hebben.

Beste toekomstige moeder

Wenst u een zachte en natuurlijke geboorte van uw kindje binnen de veiligheid van de moderne verloskunde?

En verwacht u terzelfdertijd een optimale begeleiding en controle van uw zwangerschap? Een voorbereiding op de bevalling met ACUPUNCTUUR kan u dit bieden.

 

zwangerschap

De vier laatste weken van de zwangerschap zijn hiervoor cruciaal. Eenmaal per week volgt u een sessie acupunctuur.

Het effect hiervan is een geleidelijke verweking van de baarmoederhals en -mond, zodat deze gemakkelijker openen als men gaat bevallen.

Een verkorting van de ontsluitingsduur start bij het begin van de natuurlijke weeën.

 

Zijn er andere gewenste effecten van deze behandeling?

 

Ongemakken die in de laatste zwangerschapsweken ontstaan zoals bv. slaappproblemen, oedemen, angst, enz. kunnen verbeteren.

U voelt zich fitter en beter voorbereid op de bevalling, mede ook omdat acupunctuur een evenwicht van uw energie nastreeft.

Tenslotte kunnen vrouwen, die een keizersnede ondergaan hebben, vaststellen dat de wondheling beter vordert en het evenwicht na een operatie vlugger weer hersteld wordt.

Ook vroeger in de zwangerschap kan acupunctuur ter behandeling van vele klachten toegediend worden, bijv. braken, maagzuur, oedemen, rugklachten enz. Deze klachten treden op ten gevolge van een verstoord evenwicht in de energie. Acupunctuur herstelt het evenwicht zonder medicatie.

 
Zijn er nevenwerkingen aan deze behandeling zoals vroegere bevalling?

 

Neen. Deze behandeling wekt geen weeën op. Het tijdstip van de geboorte wordt door de acupunctuur niet beinvloed. De vrouwen die de behandeling ondergaan, bevallen niet vroeger. De zwangerschap kan zelfs overtijd gaan als dit door de natuur zo voorzien is.

 
Is deze behandeling wel ernstig te nemen?

 

Ja, er zijn wetenschappelijke studies gebeurd naar de beschreven effecten, onder meer in het Universitair Ziekenhuis te Mannheim.

Eerst en vooral reageerde 80 % van de vrouwen op acupunctuur. De bevalling was bij de groep vrouwen die acupunctuur hadden gekregen 2 uur korter in vergelijking met die van de groep vrouwen die geen acupunctuur kregen. Ook waren er in de acupunctuurgroep minder inleidingen nodig.

 
Wat doe ik dan ten opzichte van mijn gynecoloog/verloskundige?

 

Er verandert niets aan de controles door uw arts en aan de afspraken voor de verlossing. Het gaat enkel om een bijkomende ondersteuning.

 
Wat is acupunctuur eigenlijk? Is dit geen kwakzalverij?

 

Acupunctuur bestaat al meer dan 3500 jaar en is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde.

 

Zwangerschap

De traditionele acupunctuur zoals ze nu toegepast wordt, bestaat uit het inbrengen van steriele, roestvrije naalden op verschillende plaatsen in het lichaam.

Voor specifieke klachten of onevenwichten worden welbepaalde punten aangeprikt.

Zo zijn er momenteel 361 verschillende acupunctuurpunten bekend.

Door de verspreiding van deze benaderingswijze in Europa en elders in de wereld is er meer onderzoek naar gebeurd.

Er werd aangetoond dat de acupunctuurpunten op zeer specifieke plaatsen in het zenuwstelsel zitten waar zenuwbanen via kleine openingen de spierligamenten en het onderhuidse weefsel doordringen. In deze punten is de elektrische weerstand verhoogd ten opzichte van de omgeving.